Školka Sovička

Menu
Naše fotogalerie

Mateřská škola Sovička

Najdete nás na YouTube

Mateřšká škola Sovička video

 

Zdravé a „vzdělané“ dítě

ZAČÍNÁME 6.1.2014

 

Po dlouhodobém sledování vývoje životního stylu a zdravotního stavu dětí v naší ordinaci jsme se dostali do bodu vyhodnocení tohoto sledování.
Výsledkem bylo jednání na jehož podkladě vznikla v roce 2013  soukromá mateřská škola Sovička.

Mateřská škola Sovička se řídí školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání dětí vypracovaným v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání VÚP Praha 2004 podle Manuálu VÚP k tvorbě ŠVP 2005. /podle § 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání/.

Všechny úkoly při zabezpečení zdravého vývoje dítěte a vedení výchovy ke zdravému životnímu stylu jsou pravidelně konzultovány mezi lékařem, ředitelem, učiteli a rodiči dítěte. Tomu je přizpůsoben Školní vzdělávací program.
Takto těsná spolupráce umožňuje důsledně sledovat, hodnotit a léčebně korigovat somatický, psychický a sociální vývoj dítěte. Účast lékaře na pedagogických radách a konzultace s učiteli a rodiči otevírá cesty k cílené péči o děti v sociální,tělesné a pohybové výchově, eventuálně v aplikování, zavedení a zintenzivnění léčebné tělesné výchovy.

Okamžitá přístupnost k pediatrovi poskytuje pedagogům možnost využít „ranní filtr„ a okamžité konzultace zdravotního stavu dětí v mateřské škole Sovička.

Spolupráce mezi pediatrickou ordinací a soukromou mateřskou školou Sovička je základním stavebním kamenem celého komplexu občanské vybavenosti Opatovická 43 a je cílem mateřské školy – zdravé a „vzdělané“ dítě.

 
 
Zavoláme Vám
Odběr novinek
Newsletter