Vzdělávací program | Školka Sovička

Na úvod » Mateřská škola Sovička » Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dětí. /ŠVP/

ŠVP byl zpracován podle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání VÚP Praha 2004 podle Manuálu VÚP k tvorbě ŠVP 2005.

Obsah ŠVP

  • Identifikační údaje o mateřské škole
  • Charakteristika školy
  • Charakteristika ŠVP
  • Učební plán
  • Učební osnovy
  • Hodnocení žáků a evaluace školy