Charakteristika ŠVP | Školka Sovička

Na úvod » Mateřská škola Sovička » Charakteristika ŠVP

Zdraví a vzdělání – to je cesta a cíl naší mateřské školy.

Mateřská škola Sovička, kromě vzdělávání dětí v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání dle Školského zákona, prosazuje, řídí se a vyučuje „zdravý životní styl“.