Učební plán | Školka Sovička

Na úvod » Mateřská škola Sovička » Učební plán

Rámcové vzdělávání

V MŠ Sovička plníme průběžně všechny oblasti vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

  • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
  • osvojení si základních hodnot naší společnosti
  • osobní samostatnost a schopnost projevu jako samostatné osobnosti