Učební osnovy | Školka Sovička

Na úvod » Mateřská škola Sovička » Učební osnovy

Učební osnovy

V mateřské škole Sovička se učební osnovy vytváří v koordinaci mezi učiteli, ředitelem a MUDr. Romanou Janouškovou a jsou nedílnou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Jsou tvořeny dlouhodobě s ohledem na kreativitu a modifikaci dle okamžiku či aktuální dění.