Hodnocení a evaluace školy | Školka Sovička

Na úvod » Mateřská škola Sovička » Hodnocení a evaluace školy

Hodnocení a evaluace školy

Hodnocení mateřské školy a školních aktivit se provádí na pedagogických radách 4 krát ročně dle podkladů kontrolní a hospitační činnosti ředitele školy.