Školní řád | Školka Sovička

Na úvod » Mateřská škola Sovička » Školní řád

Obsah školního řádu

je vymezen zákonem § 30 zákona 561/2004 Sb. O předškolním ,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon /, vyhláškou č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími  normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.