Režim dne | Školka Sovička

Na úvod » Mateřská škola Sovička » Režim dne

Režim dne Vašich děti

07,30 - 08,30  -  scházení dětí ve třídě

08,30 - 09,00  -  komunitní kruh, pohybové a tělovýchovné hry, práce ve skupinách

09,00 - 09,15  -  hygiena, svačina

09,15 - 10,00 - řízené činnosti a hry dětí

10,00 - 12,00 - pobyt venku na školní zahradě /práce dle RVP/

12,00 - 12,30 - hygiena, oběd, příprava dětí na odpočinek

12,30 - 14,00 - odpočinek dětí v postýlkách

14,00 - 14,15 - hygiena, převlékání dětí

14,15 - 14,30 - odpolední svačina

14,30 - 15,00 - kreativní práce s mini ipady

15,00 - 17,30 - volné hry dětí a rozcházení dětí domů