Školné | Školka Sovička

Na úvod » Mateřská škola Sovička » Školné

Školné

Za výchovně vzdělávací proces / zápis dítěte na měsíční docházku:
07,30  -  17,30  =  4 000,- Kč/měsíc